КОМПЛАЕНС

AZIMUT SOLUTIONS

AZIMUT SOLUTIONS өз бизнесін заңдылық, адалдық және әдептілік қағидаттарына негіздейді. Компания адам құқықтарын қатаң сақтайды, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін барлық мүмкін әрекеттерді жасайды, мінсіз бедел сақтайды және этика саласында жоғары халықаралық стандарттарды енгізуге ұмтылады.

AZIMUT SOLUTIONS Комплаенс-жүйесі компания қызметінің заңнамаға, салалық стандарттар мен өзге де міндетті талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді. Оның элементтері компанияның қызмет түрлеріне интеграцияланған.

 

Бизнесті адал және этикаға сай жүргізу қағидаттары Іскерлік этика кодексінде бекітілген. Құжатта барлық қызметкерлерге қойылатын стандарттар мен талаптардың базалық жиынтығы бар.

Комплаенс қызметінің негізгі бағыттары

Жағымды іскерлік бедел

Заңнаманы, корпоративтік және іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларын сақтау

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

Инсайдерлік ақпаратты басқару

Компания қызметкерлерін материалдық ынталандырудан бас тарту

Мүдделер қақтығысын басқару

Санкциялық комплаенс

Кодекс ережелерін бұзу туралы нақты немесе мүмкін жағдайларды уақтылы хабарлау

құжаттама

Этикалық мінез-құлық және бизнесті адал жүргізу стандарттарына сай болу мақсатында AZIMUT SOLUTIONS-де комплаенс мәселелері бойынша ішкі құжаттар бекітілді:

МИССИЯ КОМПАНИИ

ТУТ ТЕКСТ С МИССИЕЙ

Байланыс ақпараты

AZIMUT SOLUTIONS-нің әрбір қызметкері немесе кез келген үшінші тұлға кез келген қызметкердің, мердігерлік ұйымның немесе қызметі AZIMUT SOLUTIONS-мен байланысты басқа да тұлғалардың іс-әрекеттерінің заңдылығына қатысты қандай да бір күмән туындаған жағдайда AZIMUT SOLUTIONS-ні хабардар етуге құқылы.

Бұл ақпарат этика және алаяқтыққа, ұрлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша тәуелсіз сенім телефоны келесі байланыс арналары арқылы бөлісуге болады:

+7 777 205 45 65

Телефоны

anticorruption@asl.kz

Электрондық пошта

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

[ninja_table_builder id=”3118″]