«Құлсары-Теңіз (техникалық су) суағарының құрылысы»

Тапсырыс беруші: KazTransOil

2019 – 2022 жж.

Жоба туралы

Автоматтандыру және байланыс жүйелері (АБЖ ТП) бойынша жабдықтарды монтаждау және іске қосубаптау жұмыстары

Автоматтандырылған нысандардың құрамына мыналар кірді:

— Тазарту құрылғысын бақылау және қабылдау-іске қосу жүйесі (ТҚІҚК және ТҚБҚІҚ);

– Резервуарлар паркі;

– Есеп тораптары;

– Сорғы станциясы;

– Сызықтық ысырмалар.

Автоматтандыру жүйелері технологиялық процестерді бақылауды, жабдықтың, агрегаттар мен қондырғылардың жай-күйі туралы, сондай-ақ жоспарлы тапсырмалардың орындалуы туралы бастапқы ақпаратты жинауды, ақпаратты талдауды, орындалу барысы туралы ақпаратты беруді және жедел персоналға қабылдамауды қамтамасыз етеді.

Іске асырылған жоба шеңберінде автоматтандыру жүйелері персоналды технологиялық процестің параметрлері туралы жедел ақпараттың қажетті көлемімен, автоматтандыру жүйелерін басқару бойынша жедел жоспарлау және ұтымды шешімдер қабылдау үшін қажетті тазарту құрылғысын бақылау және қабылдау-іске қосу технологиясының ауытқулары мен бұзылулары туралы мәліметтермен қамтамасыз ететін міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Іске асырылған жоба қызмет көрсетуші персоналдың технологиялық жабдықтармен өзара іс-қимылын қамтамасыз ете отырып, заманауи аппараттық-бағдарламалық құралдарға негізделген көп деңгейлі ақпараттық басқарылатын жоба болып табылады.

ТОБЖ төсеу, белсенді жабдықты монтаждау және баптау

Талшықты-оптикалық байланыс желісін салу жобасының құрамына жалпы ұзындығы 90 км кабель төсеу кірді. Осы учаскеде жұмыс істеу кезінде біз тап болған ең үлкен қиындық – Каспий құбыр консорциумы (КҚК) компаниясының мұнай құбырлары, ТШО компаниясының мұнай құбырлары және т. б. сияқты түрлі коммуникациялармен 237 қиылысу.

ТОБЖ төсеуден басқа жұмыстардың құрамына Cisco компаниясының белсенді жабдықтарын жеткізу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары кірді. IP телефония жабдықтары орнатылды.

Бейнебақылау жүйелерін монтаждау және іске қосу-жөндеу

Бұл нысанда тірекке орналастырылған 4-ші цилиндрлік бейнекамералар және 2 бекітілген, бейнесервер орнатылып, іске қосу-реттеу жұмыстары орындалды.

Өрткүзет дабылы жүйелерін монтаждау және іске қосу

Қажетті іске қосу-реттеу жұмыстарының толық спектрі орындалды, оның құрамына желі бойынша барлық соңғы құрылғылардан, Тапсырыс берушінің операторына сигналдар шығару, сондай-ақ барлық құрылғылардан SCADA жүйесіне сигналдар біріктірілген.

Электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйелерін (ЭЭКЕААЖ) монтаждау және іске қосу-жөндеу

IPTV/OTT гибридті теледидарды қамтамасыз етудің аппараттық-бағдарламалық кешені.

Осы жобаны іске асыру шеңберінде «МИР» ҒӨБ сияқты өндірушінің жабдықтарын жеткізу, оны монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары жүзеге асырылды.

Жоба суреттері